logo

AYISI WORKSHOP – Poprad


  • Termín: 27.10.2019
  • Harmonogram: 15:00 – 18:00 (2 x 80 minútové lekcie s prestávkou)
  • Miesto: Divadelná sála Poprad – Spišská Sobota
  • Inštruktor: Fredy Ayisi
  • Cena workshopu: 18 € do 30.9. / potom 22 €

AYISI WORKSHOP – ŽIVOT S JÓGOU

Program a obsah workshopu:

Pre koho je workshop určený? Ayisi Workshop v Poprade je určený pre všetkých, ktorí chcú venovať čas a pozornosť sebe, svojmu telu a svojmu celkovému rozvoju. Program workshopu je prispôsobený zdravotnému a kondičnému stavu a tiež veku účastníkov. Fredy má pozitívne praktické skúsenosti práve so zmiešanými skupinami ľudí.


Na čo je workshop zameraný? Ayisi Workshop je rozdelený na dve 80 minútové lekcie. Počas týchto dvoch hodín sa budeme venovať ukľudneniu mysle a obráteniu pozornosti do svojho vnútra. Budeme spolu robiť dýchacie cvičenia, pozorovanie svojho tela a aj svojich hlbokých vnútorných pocitov. Prvá hodina bude zameraná na rozvoj flexibility a relaxáciu. Druhá hodina bude viacej o kondícii a sile. Po tomto workshope účastníci získajú veľkú škálu prvkov a cvičení pre svoju osobnú databázu a budú mať možnosť spoznať Fredyho vlastný pohľad na cvičenie jógy.

Na čo nezabudnúť? Určite si nezabudnite priniesť podložku na cvičenie, fľašu na pitný režim, uterák a pohodlné oblečenie na cvičenie. 

Bonusové info: O Fredyho hodiny jógy a jeho kurzy na získanie certifikátu učiteľa jógy je stále veľký záujem a pre účastníkov tohto workshopu to môže byť inšpirácia pre ich vlastný rozvoj ako aj námet na spôsob ako učiť iných ľudí. Obidve hodiny workshopu budú sprevádzané slovom a skoro všetky pozície, ich kombinácie a prechody sú prirovnávané k základným prírodným elementom alebo prírodným javom. Je tu aj priestor ako nevtieravým spôsobom Fredy ponúkne ľuďom určitý pohľad na seba samého a cestu k objavovaniu svojej vnútornej istoty, rovnováhy a sily, navedie ich na znovu obnovenie vlastnej vnútornej energie a krásy.

FREDY AYISI

Keď mal dvanásť rokov, začal cvičiť karate. Ako doplnkovému cvičeniu sa venoval yóge. V pätnástich rokoch sa ponoril hlbšie, začal študovať knihy východných filozofií a yógu už vtedy vnímal duchovnejšie ako systém asán. Yóga sa stala pre neho hlavnou životnou cestou, založil v Bratislave prvé yógové štúdio Yoga Vidyalaya, organizuje festival Shantiloka, vydáva jógové DVD, školí nových lektorov. Fredy je športovec, tanečník a nadšený cestovateľ. Jeho yóga je iná, je to dych, energia, pohyb a príbeh, s ktorým vás Fredy počas jeho workshopu v Poprade prevedie. Jeho lekcia strieda mantry, pranayamu, pohyb prepojený s dychom, každý jeden pohyb, tak ako na seba nadväzuje má logiku. A popri tom celom vždy dokáže odovzdať kúsok informácie z ôsmych stupňov uceleného systému jógy. Nenásilne, nenútene, tak ako elegantné pohyby asán v sprievode dychu. Na záver krátka meditácia a okamžitý efekt uvoľnenia v savasane.Registrujte sa online a následne budete o všetkom informovaní.

VEČERNÝ SATSANG S BERDHANYOU

Po Ayisi workshope o 18:00 hod. je pripravená verejná diskusia, otvorené stretnutie (SATSANG) so spirituálnou kolumbijskou učiteľkou z Kanady BERDHANYOU SWAMI TIERRA, ktorá vrámci návštevy Európy zavíta aj do Popradu. Satsang je tradičný spôsob priamej konverzácie učiteľa/mudrca s prítomnými ľuďmi. Toto slovo znamená “zhromaždovať sa za účelom pravdy” alebo jednoduchšie “byť s pravdou”. Na tejto akcii bude slovenský tlmočník. Satsang je bezplatný, prípadne za dobrovoľný príspevok. Viac info o tomto podujatí nájdete tu: http://www.salemark.eu/archives/7624

BERDHANYA SWAMI TIERRA

Berdhanya Swami Tierra je spirituálny učiteľ a autor kníh. Narodila sa v Kolumbii, kde študovala na Incca University v Bogote. Berdhanya Swami Tierra je odhodlaná otvoriť cestu tým jednotlivcom, ktorí sa úprimne zaujímajú o samokultiváciu a vnútorné majstrovstvo. Berdhanya podporuje vnútorné prebudenie a osobnú slobodu prostredníctvom meditácie, mystického učenia, sebapoznávania a rozjímania. Jej učenie sa rozšírilo tak, aby oslovilo medzinárodné publikum a vyvolalo pohyb a sebadôveru jednotlivcov a komunít. Jej hlboké, ale jednoduché učenie už pomohlo nespočetným ľuďom na celom svete nájsť vnútorný pokoj a väčšie naplnenie vo svojom živote. Jadro učenia spočíva v transformácii vedomia, duchovnom prebudení, ktoré vidí ako ďalší krok v evolúcii človeka. Berdhanya žije a pôsobí so svojim manželom vo Wakefieldd v kanadskom Quebeku. Vyučuje a cestuje po celom svete. Väčšina jej vyučovaní sa podáva v angličtine a španielčine. V Poprade bude zabezpečený slovenský tlmočník. Berdhanya organizuje týždennú meditáciu a Satsang v Ottawe a má k dispozícii rozsiahlu knižnicu duchovných kurzov, prednášok a sprievodcovských meditácií aj na jej webovej stránke www.berdhanya.com.

REGISTRÁCIA - AYISI WORKSHOP POPRAD:

Meno a priezvisko :

Mesto :

Email:

Telefón:

zároveň si rezervujem miesto na satsang o 18:00

Poznámka / počet osôb:

Súhlas spracovania osobných údajov GDPR

Touto registráciou som vyjadril svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom pre web www.LAcademy.sk a www.salemark.eu. Svoj súhlas udeľujem za účelom zasielania informačných emailov, článkov, informácií o akciách a podujatiach súvisiacich s programom a činnosťou L.A. Lifestyle Academy a spoločnosti SaleMark. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem: že môj vek je 18 rokov alebo viac a že poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov a to najmä: svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti, mám právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil, právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti. Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Osobné údaje ktoré sú zadané do nášhoho systému sú spracovávané technológiou WordPress . Oba tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia DGPR. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám. Stránka www.LAacademy.sk a www.salemark.eu nepoužívajú žiadne vlastné takzvané “Cookies”. Obchodnú značku L.A. Lifestyle Academy a SaleMark zastupuje: Marek Mensák, IČO: 46488529 DIČ: 2820010050.

Partnerom Ayisi workshopu je: