logo

SATSANG S BERDHANYOU- Poprad


  • Termín: 27.10.2019 (nedeľa)
  • Harmonogram: 18:00 – 20:00
  • Miesto: Divadelná sála Poprad – Spišská Sobota
  • Hostia: Berdhanya Swami Tierra & Matthew Cosgrove (Kanada)
  • Vstupné: bezplatný vstup, prípadne za dobrovoľný príspevok

BERDHANYA V POPRADE – NA CESTE K SEBE

Program:

Táto októbrová nedeľa bude výnimočná. Prečo? Pretože do Popradu prídu v jeden deň traja mimoriadne zaujímaví a významní učitelia zo sveta osobného, fyzického a spirituálneho rozvoja.

O 18:00 hod. začne otvorená konverzácia – verejné stretnutie (satsang) s medzinárodnou spirituálnou učiteľkou z Kanady Berdhanyou Swami Tierra, ktorého sa zúčastní aj jej manžel keltský šaman Matthew Cosgrove. Na toto podujatie je vstup voľný, prípadne za dobrovoľný príspevok. Satsangu bude predchádzať popoludňajší AYISI WORKSHOP – ŽIVOT S JÓGOU s populárnym inštruktorom a učiteľom jógy ktorým je Fredy Ayisi.

SATSANG je tradičný spôsob priamej a otvorenej konverzácie učiteľa/mudrca s prítomnými ľuďmi. Toto slovo znamená “zhromažďovať sa za účelom pravdy” alebo jednoduchšie “byť s pravdou”. Podujatie bude mať svojho tlmočníka, ktorý zabezpečí plnohodnotný preklad do slovenčiny. Berdhanya a Matthew prídu na popradský satsang vrámci ich návštevy strednej Európy.

Témy satsangu

  • cesta našej duše
  • sebapoznanie
  • sebauvedomenie a osobné posilnenie

BERDHANYA SWAMI TIERRA

Berdhanya je spirituálnou učiteľkou, autorkou kníh a mystičkou, ktorá sa narodila v štáte Kolumbia v Južnej Amerike a študovala na Univerzite Incca v Bogote. Berdhanya Swami Tierra sa oddala púti, na ktorej pomáha otvárať cestu pre tých, ktorí sa úprimne zaujímajú o svoj osobný rast, sebapoznanie a sebaovládanie. Berdhanya podporuje zobudenie vnútorného sveta a získanie osobnej slobody cez meditáciu, mystické učenie, seba pozorovanie a skúmanie. Jej učenie sa rozrástlo do medzinárodného publika, ktoré priviedlo v tomto smere vzdelanie a seba uvedomenie nie len pre jednotlivcov ale i pre komunity. Jej učenie drží v sebe hĺbku a zároveň jednoduchosť, ktorá pomohla nespočetnému množstvu ľudí na celom svete nájsť vnútorný pokoj a väčšie naplnenie ich života. V jadre jej učenia leží transformácia vedomia a spirituálne prebudenie, ktoré vidí, ako ďalší krok vo vývoji ľudstva. Je autorkou desiatich kníh, ktorej posledná je “Svet vo vnútri”.

Berdhanya žije spolu so svojim manželom v neveľkom mestečku Wakefield, v Kanadskom Quebecu, kde vyučuje a zároveň neustále cestuje po svete, kde usporadúva workshopy, víkendové kurzy a putovné cesty. Vačšina jej učenia je v angličtine a španielčine. Viac o Berdnanyi Swami Tierra si možte prečítať na jej webovej stránke www.berdhanya.com alebo sa s ňou možete spojiť cez Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram.

Jej manžel Matthew Cosgrove je keltským šamanom s 30 ročnou praxou v liečiteľstve a rituáloch. Zároveň je autorom kníh, liečiteľom a spoločníkom Berdhanyinho učenia. Do Popradu príde spoločne po boku svojej manželky a zúčastní sa aj popradského satsangu.

Satsang s Berdhanyou je bezplatný, pripadne za dobrovoľný prispevok. Upozorňujeme, že kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame sa na popradský satsang registrovať.

REGISTRÁCIA - SATSANG S BERDHANYOU V POPRADE:

Meno a priezvisko :

Mesto :

Email:

Telefón:

registrujem sa zároveň na Ayisi workshop

Poznámka / počet osôb:

Súhlas spracovania osobných údajov GDPR

Touto registráciou som vyjadril svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom pre web www.LAcademy.sk a www.salemark.eu. Svoj súhlas udeľujem za účelom zasielania informačných emailov, článkov, informácií o akciách a podujatiach súvisiacich s programom a činnosťou L.A. Lifestyle Academy a spoločnosti SaleMark. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem: že môj vek je 18 rokov alebo viac a že poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov a to najmä: svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti, mám právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil, právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti. Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Osobné údaje ktoré sú zadané do nášhoho systému sú spracovávané technológiou WordPress . Oba tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia DGPR. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám. Stránka www.LAacademy.sk a www.salemark.eu nepoužívajú žiadne vlastné takzvané “Cookies”. Obchodnú značku L.A. Lifestyle Academy a SaleMark zastupuje: Marek Mensák, IČO: 46488529 DIČ: 2820010050.

Info o Ayisi workshope klikni tu: http://www.salemark.eu/archives/6885